Dnia 23 maja 2018 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji z działalności zakładów opieki zdrowotnej z terenu Gminy Chociwel: PUM „Zdrowie” Maciej Milewski; Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Irena Zielińska; Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Dobrosława Tandyrak; BetaDent Specjalistyczne Centrum Dentystyczno-Lekarskie Katarzyna Betleja
  1. dyskusja.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu na rok szkolny 2018/2019
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii.
 5. Wolne wnioski.
 6. Wizytacja plaży miejskiej w zakresie przygotowania do sezonu letniego.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Kalinowski