Stowarzyszenie WIR ogłasza konkurs nr 1,2,3/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Konkurs nr 1/2018

Zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego. Ogłoszenie do pobrania - pobierz

  • Konkurs nr 2/2018

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  Ogłoszenie do pobrania - pobierz

  • Konkurs nr 3/2018

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Ogłoszenie do pobrania - pobierz