Regulamin programu zdrowotnego "Dbając o zdrowie -  rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" w 2018 roku.

 1. Realizatorem programu zdrowotnego "Dbając o zdrowie - rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" jest Anna Kamila Tomczyk, Gabinet Fizjoterapii w Chociwlu ul. Armii Krajowej 20.
 2. Program zdrowotny "Dbając o zdrowie - rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" jest finansowany ze środków gminy Chociwel w wysokości 50% poniesionych kosztów rehabilitacji – fizykoterapia i kinezyterapia – ćwiczenia lecznicze.
 3. Okres realizacji programu zdrowotnego:
  15.03.2018 r. do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania przeznaczonego funduszu na dany program.
 4. Udział w programie zdrowotnym "Dbając o zdrowie - rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" jest dobrowolny przy spełnieniu następujących warunków:
  • skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę (ortopeda, neurolog, reumatolog, specjalista rehabilitacji, specjalista chirurgii oraz specjalista laryngologii) z datą wystawienia skierowania po 15 marca 2018 r.
  • zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Chociwel - złożenie pisemnego oświadczenia.
  • przedłożenie skierowania od specjalisty ze zleceniem rodzaju i ilością zabiegów.
  • umówienie się na zabiegi zgodnie z kolejnością ustaloną przez fizjoterapeutę.
 5. Zlecone i opłacone zabiegi należy wykorzystać do dnia 30.11.2018 r., osoba zainteresowana może wykorzystać jeden pakiet w danym roku.
 6. Gmina nie dokonuje zwrotu środków za niewykorzystane zabiegi w ramach pakietu rehabilitacyjnego.
 7. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się na zabiegi w ustalonym terminie, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika gabinetu fizjoterapii w celu ustalenia nowego terminu zabiegów.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta na zabiegi w wyznaczonym terminie, podlega on wykreśleniu z listy oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne. Wykreślone zabiegi będą możliwe do realizacji w przypadku ponownego umówienia się na termin zgodny z kolejką oczekujących na zabiegi w ramach programu zdrowotnego.
 9. Miejsce realizacji świadczeń w ramach zabiegów:
  Chociwel, ul. A. Krajowej 20 , Gabinet Fizjoterapii
 10. Informacja o programie zdrowotnym pt. "Dbając o zdrowie-rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" oraz regulamin zostanie umieszczona na stronie www.chociwel.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

Regulamin i wykaz cen na 2018 rok do pobrania - POBIERZ