Bezpieczne ferie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym informuje, że na stronie internetowej PSSE w Stargardzie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się informacje do pobrania na temat Bezpiecznych Ferii 2018 wraz z wykazem organizatorów / miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych przez Kuratorium Oświaty, który jest na bieżąco aktualizowany.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie w/w informacji na podległym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych, opieki i wychowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie wypoczynku zimowego.
Ponadto PPIS prosi o przeprowadzenie prelekcji w w/w placówkach, przed rozpoczęciem ferii zimowych, w zakresie profilaktyki nikotynizmu, zaywania środków psychoaktywnych, profilaktyki chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS/STI, grypy, popularyzowanie zasad higieny osobistej (w tym profilaktyki wszawicy), aktywności fizycznej i zasad racjonalnego odżywiania oraz bezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

lek. Jacek Paczewski