Na podstawie art.24 pkt. 4 statutu klubu, Zarząd Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „PIAST" Chociwel zaprasza  na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków klubu, które odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. tj. piątek o godzinie 17:30, II termin godzina 18:00, w Chociwlu - Pałac nad jeziorem ul. Szkolna 4A.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie obecnych gości.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyborów członków Zarządu Stowarzyszenia.

5. Wybory członków Zarządu na lata 2018-2019:

• rozpatrzenie wniosku w sprawie wyborów członków Zarządu (tajne lub jawne),

• zgłaszanie kandydatów,

• wybory oraz ogłoszenie wyników.

6. Wolne wnioski oraz sprawy bieżące.

7. Zamknięcie zebrania.

zebranie piast