Konkurs "Dziedzictwo kulturowe"

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5. Konkurs jest organizowany w zakresie działao animacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW...

Stowarzyszenie "WIR" ogłasza konkurs nr 3/2018/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

Termin składania wniosków: od 29 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. do godz. 15:00...

Ogłoszenie - Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miejski w Chociwlu poszukuje firmy /osoby chętnej do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu i jednostkach podległych na zasadach outsourcingu.

Do zadań IOD należeć będzie:

  1. Wprowadzenie wymagań RODO:
    • inwentaryzacja aktywów w tym zabezpieczeń, podstaw prawnych przetwarzania, ocena skutków...

Zapraszamy na dożynki 2018

Dożynki Gminne 01 września 2018 r. Stadion Miejski w Chociwlu.

  • 16:00 - Msza Dożynkowa w Kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chciwlu
  • ok. 17:15 - Przemarsz korowodu dożynkowego na Stadion Miejski
  • 17:00 - Oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych 2018
  • 17:40 - Występ zespołu „Dąbrowiacy”
  • 18:10 - Występ zespołu „Barwinok
  • 18:30 - 21:00 Pokaz...

Budżet Obywatelski 2019

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok w terminie od 16 sierpnia 2018r. do 18 września 2018r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która...