Wykaz nieruchomości do użyczenia nr 2/2021

W zalączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 2/2021 - pobierz (pdf, 298KB)

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 1/2021

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia nr 1/2021 - pobierz (pdf, 798 KB)

Stowarzyszenie ”WIR” zaprasza na szkolenie z grantów

Zainteresowanych składaniem wniosków na granty w ramach "Akademii wolnego czasu" zapraszamy na szkolenie. Termin szkolenia: 20 stycznia (środa) 2021 roku rozpoczęcie o godzinie 11:00. Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenie odbędzie się w formie online. W programie prezentacja wybranych elementów z LSR, omówienie naborów...

Uwaga! Zmiana godziny rozpoczęcia Sesji Rady Miejskiej

Uwaga! XXVI Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 04 stycznia około godziny 15:30. Za opóźnienie przepraszamy.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z uchwałą Nr XXIV/146/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z...

XXVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 4 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu, w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Ogłoszenie PSZOK

UWAGA !!! Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w dniu 2 stycznia (sobota) 2021 roku bedzie nieczynny.