Obecnie na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych SA powstaje studium wykonalności dla projektu „Prace w ciągu transportowym Trójmiasto-Szczecin na odc. Słupsk-Szczecin Dąbie przez Koszalin-Stargard/Kołobrzeg-Goleniów obejmującym linie kolejowe 202, 351, 401 i 402”. Celem studium jest opracowanie najkorzystniejszego wariantu modernizacji Magistrali Nadbałtyckiej, która zostanie dostosowana do rosnącego natężenia ruchu pociągów, zapewniając komfortowe podróże oraz sprawny przewóz ładunków, a także większy poziom bezpieczeństwa.

dworzec

W związku z powyższym, zgodnie z pismem z dnia 18.06.2021 r. PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, procedura przekazania nieruchomości dla Gminy Chociwel, tj. działki nr 154/13 zabudowanej budynkiem dworca kolejowego oraz części działki 154/7, nie może być na chwilę obecną kontynuowana ponieważ w ramach ww. projektu na działce 154/13 planowana jest lokalizacja wyjścia z przejścia pod torami, natomiast na działce 154/7 planowana jest lokalizacja linii kablowej LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych).

Mając na celu potrzebę poprawy warunków obsługi pasażerów, bezpieczeństwo i ład na stacji kolejowej poczekalnia dworca będzie nadal udostępniana, na podstawie zawartego z PKP porozumienia. Dbajmy zatem o to miejsce tak, żeby jak najdłużej służyło nam wszystkim i zapewniało schronienie dla podróżnych zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

 dworzec2

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Dokument ten realizuje strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w tym „Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz „Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku". Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.