Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 poz. 1038), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) informuję, że: XXXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 29 lipca 2021 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie wyjaśniające w sprawie projektu pn.: „Przebudowa ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z DK 20 w Chociwlu” z Panią Ireną Agatą Łucką Członkiem Zarządu Powiatu Stargardzkiego.
 4. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 czerwca 2021 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami.
 6. Informacja z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Chociwel w ciągu DW 144”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Komunikaty i sprawy różne.
 19. Zamknięcie porządku obrad.

Jednocześnie informuję, że obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu odbędą się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.).Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 27.07.2021 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa

Projekty uchwał do pobrania - pobierz (pdf, 282KB)