Dnia 10 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. Wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJIA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. Wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. Wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Chociwla.
 6. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.
 7. Rozpatrzenie petycji w przedmiocie uznania Alei Lip przy ulicy Wolności w Chociwlu za pomnik przyrody.
 8. Rozpatrzenie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza Raportu o Stanie Gminu Chociwel za 2020 rok.
  1. Dyskusja
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. Dyskusja
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Chociwel za rok 2020.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. Dyskusja
  2. Wydanie opinii
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej  w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa