Dnia 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godzinie 11:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu  przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu,
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
 5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Długim, gm. Chociwel.
 6. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu.
 7. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno”.
 8. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Sołeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
 9. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie”.
 10. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chociwel.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem pracy komisji rewizyjnej na 2021 roku.
 12. Komunikaty i sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa