Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chociwelbs/www/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 15 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Chociwlu w dniu 19 listopada 2019 r.
  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel,
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  2. w sprawie określenia trybu i szczegółowego zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej,
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  4. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 r.
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną
  7. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chociwel oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  8. w sprawie uchylenia uchwały
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa I Ochrony Środowiska,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 4. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
  1. dyskusja.
 5. Komunikaty i sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski