swiadczenie pieniezne

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą m.in. przedłużenia do 120 dni okresu, za który wypłacane jest świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom.
Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantują każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom wypłatę świadczenia za okres 120 dni. Świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby goszczącej obywateli Ukrainy. We wniosku oprócz imienia i nazwiska osób przybyłych z Ukrainy musi się znaleźć również numer PESEL. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. została ustalona maksymalna wysokość takiego świadczenia, która wynosi 40 zł dziennie za osobę. Jedynie w indywidualnych przypadkach może zostać ona podwyższona.
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 120 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek.       Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wniosek należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel. Wnioski można złożyć osobiście, korespondencyjnie za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie (dokument podpisany elektronicznie); adres skrzynki pocztowej PUAP - /17k8kucq7p/skrytka.
Wnioski przyjmowane są codzienne w sekretariacie urzędu, pokój nr 04;  kontakt telefoniczny 91/56 22 001.
Osoby wskazane do kontaktu:
    Edyta Nowicka - Sekretarz Gminy Chociwel tel. 91/5622001 wew. 112, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Anna Wiśniewska – pracownik Urzędu Miejskiego w Chociwlu 91/5622001, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wzór wniosku - plik do pobrania

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania-plik do pobrania