Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chociwelbs/www/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 listopada 2019 roku o godzinie 13:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel. Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami.
  1. dyskusja
 5. Informacja z działalności komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
  1. dyskusja
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowego zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chociwel oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 15. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
  1. dyskusja
 16. Interpelacje i zapytania radnych przekazywane na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 17. Komunikaty i sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski