Dnia 9 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00  w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel .

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz inni podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
a) dyskusja,
b) głosowania.
3. Komunikaty i sprawy bieżące.
4. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski