Program Inwestycji Strategicznych

Dnia 05 lipca odbyło się spotkanie Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka z Panią Anną Pawlak, ktora jest Regionalnym Dyrektorem ds Inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)


Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczyna się 2 lipca 2021 roku. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość nie może przekroczyć 5 mln zł

bgk1