1 500 000,00 zł dla Gminy Chociwel

W środę, 31 marca, wojewodowie opublikowali wyniki trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do podziału było 1,65 mld zł. Gmina Chociwel zgodnie z rekomendacją komisji ma otrzymać 1 500 000,00 złotych na realizację rozpoczetej już inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel”. Gmina ma podpisaną umowę na dofinansowane projektu z Urzędem Marszałkowskim w ramach której otrzyma dofinansowanie do 3 564 870,37 złotych. Po opracowaniu PFU uwzględniającego wzrost cen spowodowany pandemią COVID-19 okazało się, że koszt inwestycji przekroczy zakładaną pierwotnie kwotę. Gminie zależy, aby zwiększona została liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi. Tak więc rządowe wsparcie będzie niezwykle istotne przy realizacji tego zadania.