Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych

Drodzy rodzice. Gmina Chociwel wspólnie z „Doktorem” Spondylusem przygotowuje bezpłatny program profilaktyki narządu ruchu dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Program ten będzie skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem wad postawy - ZDROWA NÓŻKA I KRĘGOSŁUP.

Proces autokorekty, w którym są dzieci do 7 roku życia to niezwykle ważny czas, by reagować na niepokojące zmiany i nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu ruchu. Regularne działania profilaktyki zdrowotnej u dzieci w wieku przedszkolnym pozwalają na zapobieganie rozwojowi wad postawy oraz kształtowanie prawidłowych wzorców. Podczas badania fizjoterapeuta oceni, czy aparat ruchu Dziecka rozwija się w sposób prawidłowy. Badaniu poddane będą: kręgosłup, miednica, kończyny dolne i stopy. Wiek przedszkolny to wiek, w którym rozwiązanie problemów rozwojowych aparatu ruchu jest zdecydowanie łatwiejsze niż w wieku dojrzałym.
Zatem: LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Program będzie realizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu. Wszyscy rodzice dzieci w wieku przedszkolnym otrzymają od dyrekcji szkoły informację na ten temat przeprowadzenia badań oraz indywidulanie zdecydują o ich potrzebie wykonania w stosunku do swojego dziecka.
Co to jest Spondylus? – to firma zlokalizowana w Szczecinie. Specjalizuje się w diagnozowaniu, rehabilitacji i leczeniu problemów aparatu ruchu. Świadczą usługi kompleksowo - od fachowej diagnostyki, przez leczenie i rehabilitację, po zaopatrzenie pacjentów w sprzęt ortopedyczny, obuwie prozdrowotne i ortopedyczne – www.spondylus.pl