Dnia 4 marca 2021 roku o godzinie 7:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11, w trybie hybrydowym odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji kalendarza imprez kulturalno-oświatowych Gminy Chociwel za rok 2020.
  4. Informacja z działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – podsumowanie za 2020 rok.
  5. Informacja z działalności hali widowiskowo-sportowej za 2020 rok.
  6. Informacja z działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu Gminy Chociwel za 2020 rok.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2020 rok.
  8. Komunikaty i sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Posiedzenie odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Puławski