Dnia 17 grudnia 2020 roku o godzinie 8:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok.
  4. Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Chociwel na 2021 rok.
  5. Komunikaty i sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Posiedzenie komisji odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli gminy Chociwel.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Puławski