Dnia 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Chociwla.
  4. Komunikaty i sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Posiedzenie komisji odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Anna Rusin-Wak