Dnia 28 czerwca 2021 roku o godzinie 13:30 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. H. Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca gminy Chociwel.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Anna Rusin-Wak