Dnia 14 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Świetlicy Miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu.Proponowany porządek wspólnego posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności LKS „Piast” Chociwel za 2018 r.- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
a)dyskusja.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności LZS „Płomień” Lisowo za 2018 r.- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
a)dyskusja.
5. Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2018 rok
a)dyskusja.
6. Komunikaty i sprawy bieżące.
7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych

/-/ Andrzej Puławski

Przewodnicząca Komisji

                                                              Rewizyjnej

                                                     /-/   Katarzyna Kurczaba