Podziękowania i gratulacje dla „Chociwelskiej” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Finał z głową”. W dniu 31.01.2021 r. odbył się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  To już 29 rok od kiedy fundacja rozpoczęła swoją działalność promującą i wspomagającą to co dla wszystkich najważniejsze „LUDZKIE ZDROWIE I ŻYCIE”. W Chociwlu finał poprowadził Sztab nr 5369 WOŚP, który został utworzony przez Stowarzyszenie „OTWARTA DŁOŃ” w Chociwlu, a działania związane z jego przeprowadzeniem WOŚP zostały powierzone Panu Pawłowi Datkiewiczowi – Prezesowi Stowarzyszenia. W imieniu własnym jako Burmistrz Chociwla oraz wszystkich współpracowników serdecznie gratuluję i wyrażam podziękowania za przeprowadzenie kolejnej akcji, która zaowocowała w Chociwlu rekordem zgromadzonej zbiórki pieniężnej w kwocie 36.982,52 zł oraz 119 euro.  Słowa uznania należą się szczególnie organizatorowi „Chociwelskiej” WOŚP oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jej przeprowadzenie, radnym rady miejskiej, wolanotairuszom i mieszkańcom. Życzę aby kolejne lata tego społecznego wydarzenia przynosiły wymierny efekt jakim jest uzyskana kwota z publicznej zbiórki pieniężnej, a organizatorom poczucie zadowolenia z jej przeprowadzenia. Dziękuję za udział wszystkim, którym dobro i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi stanowi jeden z najcenniejszych darów jakie możemy sobie ofiarować.  Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wielkiego sukcesu.

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak