Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chociwelbs/www/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji zbiorników bezodpływowych (szamb).

Burmistrz Chociwla informuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 875.) gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Chociwla zgodnie z art.379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości cieklych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel nieruchomości zostanie ukarany grzywną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 875.). Biorąc pod uwagę art. 5 ust. I pkt 2 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 875.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Do pobrania druk zgłoszenia posiadanego zbiornika odpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. (PDF, 177 KB)