Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

Ogłoszenie Burmistrza Chociwlaw sprawie zwołania zebrania wiejskiego - wyborczego w Sołectwie Lisowo gmina Chociwel. Na podstawie §10 statutu sołectwa Lisowo przyjętego w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/1/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2005r. poz. 169), zwołuję w dniu 2 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Lisowo. Zebranie wyborcze odbędzie się w Remizie OSP.