W dniu 28.07.2021 roku wpłynęła oferta OSP we wsi Długie składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Pobierz ofertę - (pdf,163KB)