Szanowni Państwo, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu epidemii w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Stargardzkiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach. Ograniczenie zostaje nałozone do odwołania. Pomoc świadczona będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji na odległość. Preferowana jest forma kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez komunikator internetowy lub telefonicznie. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości w zakresie rozmów telefonicznych z przyczyn czasowych (obejmujących czas rozmowy) preferowane jest kontaktowanie się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej. W związku z powyższym prosimy o wypełnianie załączonego pisma wraz z oświadczeniem i przekazywanie skanu na adres Starostwa Powiatowego  w Stargardzie – stowarzyszenia@powiatstargardzki.p  wpisując w tytule nieodpłatna pomoc prawna. W informacji należy wskazać Państwa inicjały –tj. pierwszą literę imienia oraz pierwszą literę nazwiska – zatem w tytule informacji: nieodpłatna pomoc prawna XX (symbole X stanowią inicjały) do informacji należy załączyć skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon  (na wskazane poniżej numery telefonów) co zostanie odpowiednio odnotowane przez osobę odbierającą oświadczenie.

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stargardzkiego zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie tel. 91 4804919 lub  91 4804923 w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Pobierz wniosek na zgłoszenie porady na odległość (pdf, 184KB)

Pobierz wniosek na zgłoszenie porady na odległość (docx, 23KB)