Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia 2021 roku na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Prosimy wszystkich mieszkańców do samodzielnego spisania się poprzez formularz internetowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/.