Kontynuacja programu "Czyste powietrze"

Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panią Emilią Niemyt w dniu 24 lutego 2021 roku podpisali w Urzędzie Miejskim w Chociwlu porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji Programu "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Kontynuacja programu zostaje poszerzona o możliwości udziału podmiotów trzecich w tym banków. Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ . Dzięki wspólnemu zaangażowaniu sukcesywnie poprawimy jakość powietrza i komfort życia mieszkańców naszej gminy i województwa.