Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chociwelbs/www/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr XXXVI/332/10 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Burmistrz Chociwla rozpoczyna konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

  • Konsultacje rozpoczną się13 listopada 2019 roku i zostaną zakończone 27 listopada 2019 roku.
  • Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 listopada 2019 roku osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (pok. nr 13) lub drogą pocztową w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1.
  • Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Chociwel www.chociwel.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
  • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: referent ds. działalności gospodarczej, handlu, zdrowia, kultury fizycznej, uzależnień oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego - Agnieszka Piotrowska; tel. 91 5622161 wew.113.

Pobierz projekt programu. (930 KB, PDF)

Pobierz ogłoszenie i formularz. (90 KB, PDF)