• MIESZKAŃCY MIASTA CHOCIWEL - PRAWA I LEWA STRONA: Przypominamy, że 22 stycznia 2021 roku odbiór frakcji papier w workach na terenie miejscowości Chociwel (prawa i lewa strona). Prosimy o zawiązywanie worków z odpadami, w przeciwnym razie nie zostaną one odebrane!         
  • UWAGA MIESZKAŃCY SOŁECTW: Bobrowniki, Bród, Kania, Karkowo, Mokrzyca, Oświno, Wieleń Pomorski i Zabrodzie przypominamy, że 22 stycznia 2021 roku odbiór frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne w workach. Prosimy o zawiązywanie worków z odpadami, w przeciwnym razie nie zostaną one odebrane!