Chociwel, dnia 22 lutego 2021 r.

Pan Robert Kawa Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu.
Uprzejmie informuję, że w dniu 16 lutego 2021 r. do udziału w sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 23 lutego 2021 r. zaprosiłem Panią Annę Pawlak — przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pana Jakuba Pyżanowskiego — przedstawiciela Krajowego Zasobu Nieruchomości do uczestnictwa oraz przedstawienia tematyki związanej z przedłożonymi przez Mnie projektami uchwał dot. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - tzw. budownictwo mieszkaniowe pod wynajem. (Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chociwlu).
W tej sprawie wnioskowałem do Pana o zaproszenie ww. osób do udziału w sesji Rady Miejskiej w Chociwlu i poinformowania mieszkańców naszej gminy o programie związanym z uruchomieniem budowy mieszkań z Rządowego Programu Mieszkaniowego.
Z zapisów $ 14 Statutu Gminy Chociwel przyjętego uchwałą nr XL/245/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 września 2018 r., wynika, że Przewodniczący Rady Miejskiej ustala listę osób zaproszonych na sesję w konsultacji z Burmistrzem. Zatem z nieznanych mi powodów ww. osoby nie zostały przez Pana zaproszone. Natomiast zaproszeni zostali kierownicy naszych jednostek organizacyjnych z pominięciem konsultacji z moją osobą. W porządku obrad planowanej sesji nie znajdują się bieżące tematy z zakresu prowadzonych przez tych kierowników spraw. Mimo wszystko ich obecność nie budzi moich zastrzeżeń.

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak

Pobierz całą informację Burmistrza (pdf, 182KB)