Granty Sołeckie 2021 - wyniki konkursu

W dniu 24 czerwca 2021 roku opublikowane zostały wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. W konkursie wyłonionych zostało 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych mogłobyć być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa). Nagrodą w konkursie jest otrzymanie pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Z Gminy Chociwel granty o wartości 10 000 złotych przyznane zostały sołectwom Wieleń Pomorski i Kamienny Most.

  1. Wieleń Pomorski zrealizuje projekt pod nazwą: "Energia słoneczna dla placu zabaw w Wieleniu Pomorskim" mający na celu montaż duże ulicznych latarni solarnych, które będą skierowane w stronę parku. Latarnie
    oświetlą istniejący plac zabaw.
  2. Kamienny Most zrealizuje projekt pod nazwą: "Przebudowa placu zabaw w Kamiennym Moście" mający na celu rewitalizację i rozbudowę placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w  Kamiennym Moście.