Fundusz Sprawiedliwści - przekazanie zakupionego sprzętu dla jednostek OSP z Gminy Chociwel

W dniu 02 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu został uroczyście przekazany jednostkom OSP z Gminy Chociwel zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego. Przekazania dokonali: Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zakup możliwy był dzięki projektowi „Doposażenie jednostek OSP Gminy Chociwel”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wartość zakupu – kwota brutto 43 800,00 zł;
dofinansowanie 99% - kwota brutto 43 362,00 zł;
wkład własny 1% - kwota brutto 438,00 zł

Przeznaczenie sprzętu do poszczególnych OSP:

1. OSP Chociwel
a) Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów,
b) Cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach,
c) Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN,
d) Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych,
e) Przenośny zestaw oświetleniowy

2. OSP Długie
a) Torba R1 wraz z wyposażeniem
b) Nosze typu deska
c) Szyny typu Kramera
d) Latarki akumulatorowe

3. OSP Lisowo
a) Pilarka do drewna