Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Województwo zachodniopomorskie otrzymało 105 447 998,91 zł, które przeznaczy na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Gmina Chociwel w sierpniu 2020 roku złożyła do Wojewody Zachodniopomorskiego projekt na „Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie Gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej". Realizacja inwestycji ma na celu przebudowę istniejącego zjazdu i drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do centralnej części miejscowości Lublino. Przebudowa polegała będzie na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni oraz na budowie ścieżki rowerowej. W samej miejscowości powstanie jednostronny chodnik. Wykonane zostanie również odwodnienie, które będzie podłączone do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzonej do rzeki Krąpiel. Łączna długość przebudowywanej drogi to 1296 metrów. Wartość projektu na chwilę składania wniosku wynosiła 2 580 561,02 złotych. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Chociwel otrzyma 50% dofinasowania to jest 1 290 280,51 złotych. Kwota dofinasowania była uzależniona od dochodów gminy.