Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Chociwel zajmuje obecnie DRUGIE MIEJSCE, tuż za Gminą Darłowo, w rankingu najlepszych gmin województwa zachodniopomorskiego z największą liczbą złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jednocześnie przypominamy, że spis jest obowiązkowy, a deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku. Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. W formie elektronicznej – powszechny dostęp za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl. System krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód.
  2. W formie papierowej za pośrednictwem gminy dla budynków właściwych ze względu na lokalizację budynku. Urzędnik przyjmujący deklarację w wersji papierowej jest zobligowany do jej wprowadzenia do systemu w terminie 6 miesięcy (w przypadku budynków już istniejących) i 30 dni (w przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.).