Zaproszenie na otwarcie siłowni w Dobrzanach

Gmina Dobrzany zakończyła budowę miejsc rekreacji w Dobrzanach, w tym:
1) placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach,
2) siłowni zewnętrznej na terenie Parku Miejskiego w Dobrzanach,
3) siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 96.309,00 zł brutto.
Poziom dofinansowania z PROW: 63,63 % wartości kwalifikowalnej.

Operacja pn. „Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach” mająca na celu stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i promocji zdrowego stylu życia, poprzez budowę ogólnodostępnych miejsc spotkań dla mieszkańców i turystów w Dobrzanach, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia miejsc.