Warunkowa przydatność wody w Karkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia w Karkowie.