Dnia 27 czerwca 2018 roku o godzinie 15:30  w holu Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach. Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski o zmianę do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu:
1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwlu oraz objęcia udziałów
a) opinia Komisji Rewizyjnej,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
4. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych