Dnia 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Stargardzkiego o wynikach nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa budowlanego na terenie Gminy Chociwel za 2017 i 2018 r.
a) dyskusja
4. Rozpatrzenie informacji z działalności Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie za 2017 i 2018 r.
a) dyskusja.
5. Analiza gospodarki odpadami na terenie gminy Chociwel za 2017 r.
a) dyskusja.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Sylwester Dziakowicz