W poniedziałek 14 maja 2018 roku nastąpiło przekazanie drogi przedstawicielom firmy "BUDRO", która wygrała przetarg na przebudowę ulicy Kamiennej w Chociwlu. Projekt uzyskał możliwość dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ramach podpisanego porozumienia część kosztów inwestycji pokryje firma IKEA Industry.

Remontowana droga umożliwi płynny ruch w obu kierunkach. Nadrzędnym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych oraz poprawa standardu ciągów komunikacyjnych w Gminie Chociwel. Przebudowa placu manewrowego ma natomiast na celu poprawę warunków dojazdu samochodów ciężarowych z naczepami wożących dłużycę do zakładu drzewnego Ikea Industry. Istniejąca nawierzchnia jezdni ma zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną, a w pewnym odcinku nawierzchnię z kostki kamiennej, płyt betonowych i nawierzchnię gruntową. Przebudowywana jezdnia wykonana będzie z kostki betonowej o grubości 8 cm. Szerokość przebudowanej jezdni wyniesie na całej długości 5,0 metrów.