W dniu10 lutego obchodziliśmy 77 rocznicę masowych deportacji Polaków na Sybir. Pod pomnikiem Sybiraków i Więźniów Sowieckich Gułagów w Chociwlu zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie "Koła Sybiraków w Chociwlu"  wraz z  przewodniczącym  panem Mikołajem Drużko, Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak a krótką modlitwę odmówił ksiądz Marcin Dziliński.

Zdjęcie użytkownika Gmina Chociwel.

Pozostałe zdjęcia - zobacz.