Logotypy organizatorów akcji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju na projekt grantowy pt.: ” WARSZTATY WIELKANOCNE - KULTYWOWANIE DAWNYCH TRADYCJI W GMINIE CHOCIWEL”. Całkowity koszt projektu wyniósł 7 tys. zł z tego 6.650 zł stanowiło kwotę grantu. Stowarzyszenie Forum Chociwelskie w partnerstwie z Gminą Chociwel, która bezpłatnie użyczyła sal zrealizowało w trzech miejscowościach Chociwel, Długie i Karkowo warsztaty wielkanocne. W Chociwlu na dwóch kolejnych warsztatach szyto i ubierano zajączki wielkanocne, w Długim i Karkowie wykonywano jajka techniką oklejania i stroiki wielkanocne. Łącznie uczestniczyło 45 osób w przedziale wiekowym od 7 do 79 lat, głównie uczestniczyły panie. 12 kwietnia na Hali Sportowo-Widowiskowej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Na spotkaniu obecny był Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak i Prezes Stowarzyszenia Forum Chociwelskie Ireneusz Płóciennik. Przygotowana prezentacja multimedialna pokazała przebieg warsztatów, uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje prace, następnie wybrali te najciekawsze w ramach przeprowadzonego konkursu ”Najciekawszy symbol wielkanocny”. Burmistrz Chociwla i Prezes wręczyli nagrody dla najlepszych były to książki związane z tematyką wielkanocną i serwetki z motywem świątecznym dla pozostałych książki.
Wszyscy uczestnicy byli zgodni, ze tego typu warsztatów powinno być więcej, sołectwa posiadają nowo wybudowane lub wyremontowane świetlice, w sierpniu również w Chociwlu zostanie oddana do użytku sala teatralno-telewizyjna wraz z świetlicą miejską , projekt ten otrzymał dofinansowanie unijne także w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Agnieszka Piotrowska