Spotkanie informacyjne:

Środki dla osób bezrobotnych i niepracujących na założenie

działalności-dotacje,pożyczki i szkolenia.