Dnia 15 marca 2018 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu przy  ulicy  H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań przez Gminę Chociwel za okres IV kwartału 2017 roku oraz w I kwartale 2018 r.
a) dyskusja.
4. Sprawozdanie z działalności LKS „Piast” Chociwel za 2017 r.
a) dyskusja.
5. Sprawozdanie z działalności LZS „Płomień” Lisowo za 2017 r.
a) dyskusja.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Winnicki