Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

W ramach dotychczasowych prac dotyczących aktualizacji STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA.

Zespól ds. analiz, szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim opracował zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. obejmujący diagnozę, prognozę trendów rozwojowych oraz kierunki interwencji. Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem prac rozpoczął się okres konsultacji diagnozy, a opracowanie wersji finalnej nastąpi do końca marca 2018 r. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące tworzonej strategii województwa zachodniopomorskiego można zgłaszać za pośrednictwem strony: w3vw.z0dr.pl w zakładce „Strategia, wieś i rolnictwo” w panelu pn. „Konsultacje społeczne”.