Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje, iż jest możliwość ubiegania się o Zachodniopomorską Kartę Rodziny oraz Zachodniopomorską Kartę Seniora.

  • ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu gminy Chociwel.
Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.
Karty wydawane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 91 5622 346 lub w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu - pok. 12 i 13.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
Wnioski również są dostępne w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu

  • ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA:

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie gminy Chociwel.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 91 5622 346 lub w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu - pok. 12 i 13.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora,

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
Wnioski również są dostępne w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu

Źródło: ROPS Szczecin
Przygotowanie: p.o. Kierownika MGOPS w Chociwlu