Na podstawie pisma znak: PSSE NHK-64/18 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie przekazywania informacji w przypadku wystąpienia awarii instalacji wodociągowej w obsługiwanych wodociągach "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuję, że w dniu 08.02.2018 r. w godzinach od 08.00 do 12.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców z wodociągu miejskiego w Chociwlu, a dotycząca części mieszkańców m. Chociwel, miejscowości Kamienny Most i Lublino.
Przyczyną przerwy w dostawie wody będę wykonywane prace związane z usunięcie awarii sieci wodociągowej PCV przesyłowej w rejonie ul. Armii Krajowej o średnicy fi 160 mm.
Jednocześnie informujemy, że może nastąpić w tych godzinach dostawa wody dla odbiorców o mniejszym ciśnieniu oraz o pogorszonej jakości.


Pozdrawiam
Dariusz Dziakowicz
Prezes Zarządu


 „Wodociągi i Kanalizacja"‚ spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuje mieszkańców miasta Chociwel, że w dniach od 29.01.2018 roku do 05.02.2018 roku została przeprowadzona dezynfekcja podchlorynem sodu ujęcia wody oraz urządzeń zamontowanych w stacji wodociągowej wodociągu miejskiego w Chociwlu w ramach prowadzonych codziennych prac konserwacyjnych. Jednocześnie informujemy, że na skutek tych prac mogła wystąpić dostawa wody o pogorszonej jakości. Nadmieniamy, że spółka dysponuje urządzeniem testowym, które w każdej chwili pozwala na określenie zawartości chloru w wodzie uzdatnionej. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Pozdrawiam
Dariusz Dziakowicz
Prezes Zarządu

 

komunikat wodkan01 00