,,Wodociągi i Kanalizacja" Spółka zo.o w Chociwlu jako operator wodociągów na terenie miasta i gminy Chociwel informuje, że w dniu 11.01.2018 roku uruchomiono wbudowaną sieć wodociągową (przesyłową) o długości 950 mb włączając miejscowość Kamienny Most, Lublino do sieci wodociągowej wodociągu miejskiego w Chociwlu. W związku z powyższym w okresie około dwóch tygodni może wystąpić dostawa wody o pogorszonej jakości.